SOCIÁLNÍ PODNIK KOŇAŘÍK - Koňařík - závěsová technika

  Skladové zásoby

Disponujeme obrovskými skladovými zásobami, takže jsme schopni okamžitě reagovat i na ty největší objednávky.

  Technická podpora

S každou objednávkou získává zákazník plnou technickou podporu našich expertů.

Skrýt zajímavosti

SOCIÁLNÍ PODNIK KOŇAŘÍK

SOCIÁLNÍ PODNIK KOŇAŘÍK

18. October 2017

Projekt Sociální podnik KOŇAŘÍK, s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií.


 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000137

Příjemce dotace: Koňařík s.r.o.

Výzva: výzva č. 11 – Sociální podnikání pro SVL

Specifický cíl: 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání


Celkové náklady: 4 449 317,08 Kč

Dotace: 3 824 419,51 Kč

 

Stručný popis projektu

Předmětem předkládaného projektu je nákup příslušného vybavení pro sociální podnik, vč. vysokozdvižného vozíku a dodávky. Žadatelem projektu je Martin Koňařík, který podniká v oblasti výroby a prodeje závěsové techniky, potrubních systémů, spojovacích a upevňovacích materiálů a hodlá svou činnost rozšířit o sady pro upevňování sanitární keramiky. V sociálním podniku bude nově zaměstnáno 11 osob z cílové skupiny, kterou jsou zdravotně, resp. tělesně postižené osoby. Projekt bude realizován v Ostravě - Heřmanicích.

 

Doba realizace projektu do 31. 12. 2017.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Název projektu: Inovace ve společnosti KOŇAŘÍK - závěsová technika a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010022

Popis projektu: cíle a výsledky projektu.

 

 

Stručný popis projektu

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je inovace výrobního procesu a inovace produktu prostřednictvím pořízení nové válcovací linky. Tato bude sloužit k výrobě inovovaných děrovaných profilů a jejich příslušenství. Realizace projektu přispěje ke zvýšení počtu zákazníků, obratu a konkurenceschopnosti společnosti.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.