SOCIÁLNÍ PODNIK KOŇAŘÍK 1 - Koňařík - závěsová technika

  Kvalita a šíře sortimentu

Náš sortiment je stále doplňován o nové prvky, které často prodáváme jako jediní na světě.

  Certifikát na každý výrobek

Na všechny výrobky firmy Koňařík je vystaven certifikát Technického a zkušebního ústavu Praha.

Skrýt zajímavosti

SOCIÁLNÍ PODNIK KOŇAŘÍK 1

SOCIÁLNÍ PODNIK KOŇAŘÍK 1

8. June 2017

Projekt Sociální podnik KOŇAŘÍK, s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_005/0000137

Příjemce dotace: Koňařík s.r.o.

Výzva: výzva č. 11 – Sociální podnikání pro SVL

Specifický cíl: 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání


Celkové náklady: 4 449 317,08 Kč

Dotace: 3 824 419,51 Kč

 

Stručný popis projektu

Předmětem předkládaného projektu je nákup příslušného vybavení pro sociální podnik, vč. vysokozdvižného vozíku a dodávky. Žadatelem projektu je Martin Koňařík, který podniká v oblasti výroby a prodeje závěsové techniky, potrubních systémů, spojovacích a upevňovacích materiálů a hodlá svou činnost rozšířit o sady pro upevňování sanitární keramiky. V sociálním podniku bude nově zaměstnáno 11 osob z cílové skupiny, kterou jsou zdravotně, resp. tělesně postižené osoby. Projekt bude realizován v Ostravě - Heřmanicích.

 

Doba realizace projektu do 31. 12. 2017.